O děsu naší země a státu

pondělí 12. září 2011 04:09

předmluvu vynechávám, verše stačí.......snad jen, co blázen, to vizionář!

Život jako kšeft, jen když kvete!

hnus a hněv, co sebou nese.

 

Frustraci a trápení, naděje i nadšení

tak se všichni rodíme, z bolesti a euforie.

 

Tak celoživotně začínáme i končíme

to je naše alfa omega, to je dokonce naše denní spotřeba.

 

Pomalu chápat....

 

chápat křehkost, chápat víru, chápat sílu

ve jménu ušlechtilosti jsme schopní život vzít

ve jménu přesvědčení jsme schopni otročit.

 

Vždy budou pohnutky, pro které nás ostatní odloží

Někam do přihrádky, nekontaktovat!

 

Je mi nepříjemný co říká, je mi nepříjemný co píše.

Bláznům, do mě nic není!

 

Je mi nepříjemné, slyšet co nechci poslouchat!

 

Nechte mě chvilku letět, ať mám pak kam sletět.

Jsem kdo jsem, mám co mám, názory cvoka, nesbírám.

Názor magora, nehodlám znát a nebudu poslouchat.

 

Cvoci jsou impertinentní a mluví až moc.

Až moc na rovinu, až moc na dřeň, moc na příčinu.

 

Proč mě má cvoků názor zajímat?

S cvokem si to odtrpím a běžím dál.

Není proč bych se zdržoval!

 

Proč jsou cvoci upřímní?

Pročpak říkají věci, do kterých jim nic není?

Pročpak jsou impertinentní?

Proč se mě jejich slova dotýkají?

 

Je to jak to je…

I šašek pod královským trůnem,

měl to privilegium.

Tu moc, slovy pobodat i krále.

To privilegium, říct, jsi idiot a zasedat pod trůn i nadále.

 

Možná, zamyšlení hodný fakt, proč se poučit a jít dál.

Zamyšlení hodný fakt, proč poslouchat.

Protože i král, ve všech dobách, chtěl poslouchat!

Byť musel mnohdy šaška potrestat

za troufalost, za věty, vyřčené přes křik i pláč.

Blázni skrze staletí mohli povídat!

 

Proč je králové chtěli mít?

Proč blázen měl tu poctu, křivdy a nepravosti vyslovit.

Proč blázen měl to právo, vysoké dvořany a zemany ponížit?

A to jen tím, že neměl strach věty vyslovit.

 

Dnes už není král, dvořané ani zemani.

Ponižovat se můžeme libovolně.

A bláznům, tahle doba, právo na pravdu vzala.

Blázny s upřímnou duší s ostrým jazykem, léky zamaskovala.

 

A jak se teď blázni poznají?

Když všichni okolo, bláznivě se chovají.

 

Jak se pozná pravda, z úst blázna bez rolniček, co nemá strach?

Od pravdy, co cinká, ale nemá hlas.

 

To je to místo, kterého se každý král bál!

Místo, bez šaška, jediného, co by upřímně mluvil a svému králi naslouchal.

 

To, že je to místo, kde král králů, naší země žil?

To je to místo, kde si trpkost vína oblíbil?

 

Já, já blázen nevěřím!

Já blázen se k takové zemi nechci znát a pomyslné zemany poslouchat.

Já blázen, věřím v dítě, co českou zemí prošlo se zlatou korunou, a nikdo mu neublížil.

 

Takovou zemi bych chtěla mít, do takové země bych chtěla své děti porodit.

 

Pojďme si všichni chvíli na šašky hrát, nechme se překvapit, co budeme od nekrálů poslouchat.

 

Pojďme se vzepřít a postavit se na nohy!

Nemusíme být šašky, naše země, už dávno nemá krále!

 

Naše země má jen nás!

Pojďme se vzepřít a ukázat, jak mocný je náš křik!

Pojďme se vzepřít a sametovost překročit!

 

Nemůžeme přece už ala zemany statků uživit, jak jsou zvyklí?

Kdo uživí nás?

Pojďme konečně vybojovat svůj nesouhlas!

 

Je jedno, kolik oken křikem prorazíme, je jedno, kolika ala šaškům zakouříme.

 

Je to naše země! Náš domov, kořeny i kraj, naše bohatství, naše nebe, peklo ráj.

 

Pojďme skutečným bláznům bez rolniček, jen na chvíli naslouchat

Veronika Havlíčková

Veronika Havlíčková

Veronika Havlíčková

Chci psát o názoru na naší společnost i politické činitele. Především o jejich počinech, směrem k národu.Chci psát o radostech i strastech, běžného občana naší země. A to je zhruba vše, o co bych se chtěla s čtenáři blogu podělit.

Jsem manželka, trojnásobná máma a až mi vyjde i druhá kniha, budu si moci říkat "spisovatelka"

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora